Välkommen till Ekens förskola i Växjö

Vår ambition är att skapa ett komplement till hemmet baserat på trygghet, glädje och nyfikenhet. Vi vill att både barn och föräldrar ska känna sig delaktiga i miljön och den pedagogiska verksamheten så att barnen utvecklas till glada, hänsynsfulla, självständiga och kreativa individer.

Verksamheten bygger på familjernas intresse och engagemang. Det är tack vare föräldrarnas insatser som Ekens förskola har en  god personaltäthet och en  pedagogisk kvalitet som sätter barnens behov och intressen i centrum. På Eken vill vi att barnen ska vara trygga och utvecklas i sin egen takt.