Pedagogik

Vi arbetar utifrån tron på alla barns förmågor och att dessa skapar en gemenskap, som berikas av barnens olikheter. En stimulerande och lärande miljö anser vi viktig, med lyssnande, närvarande pedagoger som ger barnen möjlighet att utforska sina förmågor. Barnen ges möjlighet att arbeta med olika uttryckssätt för att utvecklas till självständiga individer.

LÄS MER...