Föräldrakooperativ

En förutsättning för att våra barn ska få den barnomsorg vi vill att de ska ha är att vi föräldrar är aktiva och engagerade i verksamheten. Alla föräldrar med barn på förskolan blir medlemmar i den ekonomiska förening som driver förskolan. Föreningen får sedan bidrag från Växjö kommun för varje barn som går på förskolan.

Som förälder får man insyn i verksamheten, har mycket stora möjligheter att påverka och man får också god kontakt med övriga föräldrar på förskolan.

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär också en viss arbetsinsats. Varje termin tilldelas varje familj ett visst antal (cirka 5 stycken) mat- och jourdagar. En matdag innebär att man som förälder är på förskolan hela dagen och ordnar frukost, lunch och mellanmål till barn och personal. En jourdag är precis vad det låter som: man är beredd att hoppa in i barngruppen eller i köket om det skulle behövas.

Varje medlem är också medlem i en arbetsgrupp som ansvarar för ett visst område: några föräldrar sköter styrelsearbetet, några sköter inköp, några ansvarar för att fixa stort och smått i inne- och utemiljön etc. Man kan själv välja arbetsgrupp utifrån ens egna önskemål. Två gånger per år har vi Fixardagar då vi föräldrar till exempel snickrar, städar gården, städar inomhus etc. Alla familjer deltar i detta.

Idén med vårt föräldrakooperativ är att med hjälp av föräldrarnas insatser skapa goda möjligheter för barn och personal genom god personaltäthet, genomtänkt pedagogik, trygg miljö, god mat lagad från grunden och mycket utevistelse. Vi försöker även se till att familjerna har roligt tillsammans genom gemensamma aktiviteter: pysseldagar, utflykter, fester med mera. Då och då ordnas även renodlade föräldraaktiviteter, vilket bidrar till att skapa god stämning bland medlemmarna.