Medlemskap

Föräldrakooperativet Eken är en enskild verksamhet och bygger på att medlemmarna bidrar med gemensamma och individuella insatser. Föräldrarna utvecklar och formar förskolan tillsammans med personalen. De arbetsinsatser föräldrarna bidrar med ger ökad insyn i verksamheten, möjlighet att påverka samt god personaltäthet. Många nya relationer med andra föräldrar och barn skapas.

Genom den tid föräldrarna lägger på  Eken möjliggör det innehåll barnen får under sin tid i förskolan. Barnens behov står i centrum – föräldrarnas engagemang ger mervärde och deras insatser skapar gemenskap och delaktighet.

Våra pedagoger  har ansvaret för den pedagogiska verksamheten på Eken och föräldrar stöttar upp på olika sätt:

Köksdagar

En till två dagar per termin och familj lagar föräldrarna maten. Från klockan 07.30 till 16.00 serveras frukost, frukt, lunch och mellanmål. De som har köksdag äter tillsammans med barnen och tar sedan hand om disken.

Jourdagar

Ungefär tre dagar per termin och familj har man beredskap och hoppar in i verksamheten om någon i personalen är sjuk eller om någon i köket är borta.

Medlemsmöte

En gång per termin har föräldrarna ett gemensamt möte som styrelsen kallar till. Information, beslut, aktuella frågor och åtgärder i verksamheten och de olika arbetsgrupperna står på programmet. Minst en förälder per familj deltar.

Arbetsgrupper

Föräldrarna delar på ansvaret att sitta i styrelsen och alla föräldrar medverkar i någon av föreningens arbetsgrupper. De ansvarar bland annat för ekonomi, PR och rekrytering, fixar och lagar, planerar sociala aktiviteter, matschema med mera.
Samtliga insatser är av stor betydelse för verksamheten. Alla fyller en viktig funktion och behöver därför ta ansvar för sina åtaganden. På så sätt får Ekenbarnen bästa möjliga förutsättningar!