Gräshoppan och Trollsländan

Det finns två avdelningar på Eken.

På Trollsländan är barnen mellan 1-3 år och 3 pedagoger jobbar med de 12 barn som är där. För små barn skapar rutiner och återkommande inslag i verksamheten trygghet. Vi tror på det kompetenta barnet, det lilla barnet kan. En utforskande och tillåtande miljö, menar vi,  utecklar barnen att bli nyfikna och kreativa.

På Gräshoppan  är det ca 20 barn mellan 3-5 år. 4 pedagoger arbetar med dessa barn. För att tillgodose det enskilda barnets behov, möjligheter och förmågor arbetar vi i mindre grupper under större delen av dagen. För en gemenskap, trygghet och ett kollektivt lärande tycker vi också att det är vilktigt att barnen får möjligheter att samspela över ålders gränserna.Vi månar om att  de avbrott i barnens aktiviteter och samspel ska vara så få som möjligt.