Varför Ekens förskola

Föräldrakooperativet Ekens förskola har bedrivit förskoleverksamhet i Växjö för barn mellan 1 och 5 år sedan 1991. Då bestod medlemmarna av ett antal familjer runt Evedal som startade upp en förskola i privat regi. Tack vare dem finns i dag en inarbetad, väl fungerande verksamhet med engagerad personal och hängivna föräldrar. Vi arbetar kontinuerligt för att bibehålla och utveckla kvaliteten och de särskilda fördelar som ett småskaligt föräldrakooperativ innebär.

Ekens förskola finns i dag i fräscha lokaler på Östra Lugnet i Växjö. Lokalerna inbjuder till kreativitet, samhörighet, samspel och rörelse. Kooperativet har en fin utemiljö med närhet till skogen. Dagarna här är fyllda av aktiviteter och kreativ verksamhet!

På Eken ansvarar utbildad personal för den pedagogiska verksamheten och arbetar efter Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16.  Tack vare hög personaltäthet kan barnen delas in i mindre grupper och de enskilda behoven tillgodoses. I den lilla barngruppen uppmärksammas individen och alla får komma till tals. Ambitionen är att barnen ska känna sig trygga och utvecklas i sin egen takt.

Minst en gång i veckan besöker barnen skogen och vi anser det är viktigt att barnen får lära sig att värna om naturen. Omgivningarna runt Eken bjuder på ett rikt djur- och växtliv och är också en fantastisk lekplats med oändligt med utrymme för fantasi, och motorisk träning.

Ekenbarnen är självklart ute varje dag och leker i den fina utemiljön, där det finns lekmöjligheter för stora som små.